• Dla kogo klastry energii i kto na nich skorzysta, a kto poniesie koszty?

  Grzegorz Wiśniewski
 • Co się stało 20-go lutego 2015 roku? Krajobraz po bitwie w drugą rocznicę uchwalenia ustawy OZE z poprawką prosumencką

  Grzegorz Wiśniewski
 • Rewolucji na rzecz czystej energii nie da się już zatrzymać

  Grzegorz Wiśniewski
 • Czy naprawdę smogowi winne są kominki?

  Grzegorz Wiśniewski
 • Pierwsze aukcje na energie z OZE: z dużej chmury mały deszcz czy cisza przed burzą?

  Grzegorz Wiśniewski
 • Miliardowe aukcje na współspalanie biomasy z węglem?

  Grzegorz Wiśniewski
 • O węglu tylko dobrze, o uchodźcach w ogóle. Niewykorzystany dorobek sejmowej konferencji o encyklice Laudato Si’

  Grzegorz Wiśniewski
 • Ministerstwo Energii zapowiada stres testy na prosumentach biznesowych

  Grzegorz Wiśniewski
 • Spadek inwestycji w energetyce wzmacniany kagańcową ustawą o OZE

  Grzegorz Wiśniewski
 • Ekologiczne i społeczne przesłanie papieża Franciszka dla energetyków

  Grzegorz Wiśniewski

O sobie

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, były dyrektor Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC). Specjalizuje się zagadnieniach socjoekonomicznych związanych z polityką i programowaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) na szczeblu kraju, regionów i przedsiębiorstw (w szczególności tych najbardziej innowacyjnych zajmujących się produkcją urządzeń) oraz rozwoju energetyki prosumenckiej.

Był kierownikiem kilkunastu projektów badawczych międzynarodowych realizowanych w ramach Programów Ramowych Badań i Rozwoju UE, UNDP/ONZ oraz kierownikiem projektów badawczych finansowanych z polskiego budżetu nauki. Od 2002 r. był przedstawicielem Polski w Grupie Ekspertów Dyrektoriatu Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu (DG TREN, obecnie DG ENER) (inicjatywa managEnergy, której tzw. Grupie Refleksyjnej przewodniczył w latach 2008/2009). W latach 2000-2004 był doradcą, a potem przewodniczącym Zespołu Rady Doradców Ministra Środowiska ds. OZE. Jest członkiem kilku zespołów doradczych Ministra Gospodarki, np. ds. rozwiązań systemowych w energetyce i ds. produkcji urządzeń OZE oraz członkiem Komitetu Sterującego ds. zaawansowanych technologii pozyskania energii w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Kierował pracami nad kluczowymi dla energetyki odnawialnej ekspertyzami rządowymi dotyczącymi kierunków rozwoju prawa, ocen ekonomicznych technologii OZE.

Jest autorem kilku książek, współautorem i współprowadzącym studia podyplomowe „Inwestycje w odnawiane źródła energii” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, przewodniczącym rady Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, zrzeszającego firmy z sektora „zielonej gospodarki”. Jest laureatem tytułu „Promotor energetyki odnawialnej” miesięcznika Czysta Energia oraz tytułu „Nowy Impuls 2014” Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł za wkład w rozwój koncepcji prosumenckich w energetyce odnawialnej. W 2015 roku został Laureatem tytułu „Człowiek Roku Polskiej Ekologii”. W październiku 2015 roku został powołany przez Prezydenta Andrzeja Dudę na członka Narodowej Rady Rozwoju. Prowadzi blog poświęcony energetyce odnawialnej "Odnawialny" Blog.